Projektų valdymas

Projektiniai pasiūlymai

projektavimo pasirengimo etapas, kuriame atliekama esamos situacijos analizė, pateikiama projektuojamo statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėjos, statybos kaštų skaičiavimai

Projektavimo užduotis

Visuomenės informavimas

Detalaus plano koregavimas

Statybiniai tyrinėjimai

Prisijungimo sąlygos

Specialieji reikalavimai

Techninis projektas

projekto pirmas etapas, kuriame pateikiami statinio sprendiniai ir kuris skirtas statybą leidžiančiam dokumentui gauti

Projekto sprendinių optimizavimas

Projektavimo darbų kokybės kontrolė

Statybos kaštų kontrolė

Konsultavimas

Projekto ekspertizė

įvertinimas, kaip statinio projekte yra įgyvendinti teisės aktų reikalavimai

Statybą leidžiantis dokumentas

dokumentas, kuriuo suteikiama teisė įgyvendinti statinio projektą

Darbo projektas

projekto antrasis etapas, kuriame detalizuojami techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai

Projekto sprendinių optimizavimas

Projektavimo darbų kokybės kontrolė

Statybos kaštų kontrolė

Konsultavimas

Projekto vykdymo priežiūra

kontroliavimas, kad statinys būtų statomas pagal statinio projektą ir kad būtų įgyvendinta statinio projekte sukurta statinio architektūra

Projektavimas

Statybų valdymas

Pasirengimo etapas

statybos pasirengimo etapas, kuriame analizuojami ir optimizuojami projekto sprendiniai, bei vykdomas statybos darbų rengovo parinkimo konkursas

Projekto analizė ir sprendinių optimizavimas

Statybos darbų rangovo parinkimo konkursas

Statybos darbai

naujo statinio statyba, esamo statinio rekonstravimas, remontas ar griovimas pagal statinio projektą

Kalendorinio grafiko kontrolė

Statybos kaštų kontrolė

Statybos darbų kokybės kontrolė

Konsultavimas

Statybos techninė priežiūra

kontroliavimas, kad statinys būtų statomas pagal statinio projektą, statybos rangos sutarties sąlygas ir teisės aktų reikalavimus

Statybos užbaigimas

statybos užbaigimo procedūros organizavimas

Statyba